Oudervereniging

Het doel van de Oudervereniging (OV) is om de samenwerking en communicatie tussen ouders en de school te bevorderen. De Oudervereniging ondersteunt het team door hulp bij activiteiten, is een klankbord voor de school en IKC-Raad, is spreekbuis voor andere ouders en treedt adviserend op.

Binnen de Oudervereniging zijn er verschillende werkgroepen. Zij zijn betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, de schoolfotograaf, een kledingactie, Sinterklaas, kamp, Kerst, musical- en afscheidsavond).

Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders zich opgeven om deel te nemen aan de ouderraad maar tussentijds aanmelden kan natuurlijk ook. Vele handen maken licht werk!
Als OV-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur.

Vergaderingen
De Oudervereniging vergadert ongeveer negen keer per jaar en er is een jaarvergadering. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden bijgezeten door een afvaardiging van directie en het team.

Wil u zich aanmelden voor de Oudervereninging of heeft u vragen en opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de Oudervereniging via de mail.

 

Leden

Eva Zonneveld (voorzitter)
Brenda de Vries (penningmeester)
Léon Scholtes (secretaris & notulist)

Sandra Molenaar
Johan Engel
Karin Korver
Patricia Kramer
Cindy Swart
Remco Berndsen
Kim Koomen
Rianne Spijksma