Onderwijs op onze school

Bij IKC Oudkarspel streven we naar een consistente onderwijservaring voor leerlingen, van de kleuterklas tot groep acht. Onze aanpak richt zich op het herkennen van individuele behoeften door lesstof op maat aan te bieden, variërend van compact tot basis of verlengd. Actieve betrokkenheid van leerlingen wordt gestimuleerd door coöperatieve en andere werkvormen, waardoor we kunnen focussen op de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind. Korte lijnen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders zorgen voor een nauwe samenwerking, ondersteund door specialisten zoals intern begeleiders, taal- en rekencoördinatoren, kindercoaches en vakleerkrachten in gym, muziek en HVO (humanistisch vormingsonderwijs). Daarnaast bieden wij burgerschapsvorming en catechese, waarbij ouders bij de inschrijving kunnen aangeven welke stroming hun voorkeur heeft.

Bij IKC Oudkarspel staat niet alleen de focus op uitstekend onderwijs centraal, maar ook het welzijn van ieder individu. We streven naar een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning, waarbij we ook de executieve functies van de leerlingen trainen. Geluk, plezier en blijdschap zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling, en we geloven dat een positieve mindset bijdraagt aan betere leerprestaties.

Als gecertificeerde Kanjerschool werken we volgens de Kanjertraining, een gedragsinterventie die sociale vaardigheden en weerbaarheid van leerlingen bevordert. Deze aanpak creëert een vertrouwde en veilige sfeer waarin kinderen positief over zichzelf en anderen leren denken. Door wekelijkse Kanjerlessen vanaf de kleuterklas worden kinderen actief betrokken bij sociale situaties en leren ze de gevolgen van hun keuzes begrijpen.

Ons onderwijs is ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Met thematisch werken voor vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek betrekken we de 'echte wereld' bij het leerproces. Kinderen worden gestimuleerd om mee te denken en hun eigen leerproces vorm te geven, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne technologie. Buiten de lessen spelen kinderen samen op ruime schoolpleinen, wat bijdraagt aan een positieve schoolervaring.

Binnen het IKC streven we naar doorgaande lijnen op zowel pedagogisch als cognitief gebied. De visie van IKC Oudkarspel wordt door alle medewerkers gedeeld en overgedragen, waarbij de overgang van opvang naar onderwijs uitstekend is geregeld. Er wordt onderzocht of een aanbod voor kinderen na de basisschoolleeftijd in de toekomst wenselijk is.

Ons schoolondersteuningsprofiel legt vast welke ondersteuning we bieden en welke ambities we hebben voor de toekomst, met regelmatige updates om aanpassingen te weerspiegelen. U kunt meer gedetailleerde informatie vinden in onze schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel. We staan open voor een continue dialoog met ouders en leerlingen om de kwaliteit van ons onderwijs en welzijn voortdurend te verbeteren.