Wie zijn wij?

Bij IKC Oudkarspel bieden we een stimulerende omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar leren, spelen en ontwikkelen samenkomen. Ons team, bestaande uit opvang- en onderwijsprofessionals, werkt samen als één geheel, waardoor we een naadloze integratie van educatie en zorg kunnen bieden.

Onze missie bij IKC Oudkarspel is duidelijk: we streven ernaar een plek te zijn waar alle kinderen uit Oudkarspel onder één dak kunnen opgroeien. Ons centrale focuspunt is het bieden van toekomstgericht en innovatief opvang en onderwijs, met speciale aandacht voor het ontwikkelen van de talenten van ieder kind. We willen dat onze kinderen goed voorbereid zijn op een uitdagende toekomst, en hiervoor is lef nodig. Lef om na te denken over de uitdagingen van morgen en vooruitstrevende onderwijs- en opvangmogelijkheden te bieden. Lef om zowel de talenten van kinderen als medewerkers te ontdekken en te laten bloeien. Dit alles realiseren we in verbinding en samenwerking, waarbij onze missie luidt: "Samen bouwen aan een toekomst vol uitdaging!"

Binnen IKC Oudkarspel zijn onze kernwaarden leidend. Samenwerking staat centraal, zowel binnen het team als met ouders. De directeur, de coördinator voor kinderen van 0-6 jaar en 6-13 jaar,  sturen gezamenlijk het team aan, waarbij samenwerking en afstemming essentieel zijn. Medewerkers van zowel opvang als onderwijs kennen elkaars werkgebied en talenten. Ouderbetrokkenheid en participatie zijn verweven in onze cultuur. De IKC-raad, bestaande uit ouders en medewerkers van opvang en onderwijs, adviseert en denkt mee over beleidsmatige zaken. Daarnaast werken ouders en medewerkers samen in de IKC-ouderverenigingen om diverse (feestelijke) activiteiten binnen het IKC te organiseren. Bij IKC Oudkarspel bouwen we gezamenlijk aan een toekomst vol uitdaging, waarin de groei en bloei van ieder kind centraal staat.

KanZ-klassen
In de KanZ-klassen, binnen het IKC Oudkarspel, bieden we dagelijks onderwijs aan kinderen met uiteenlopende beperkingen en zorgvraag. Waar mogelijk sluiten we met onze kinderen aan binnen de andere groepen. Waar het kan doen we het samen! Dat is dagelijks het geval tijdens het buitenspelen, maar ook bij alle vieringen. We werken hiervoor nauw samen met de school, het bestuur van de school (Allente) en het Samenwerkingsverband. 

Kinderen uit de KanZ-klas worden ingeschreven als leerling van het IKC Oudkarspel en zijn hiermee officieel leerplichtig. Het onderwijs- én zorgaanbod wordt uitgevoerd door Stichting KanZ in samenwerking met bovengenoemde partners.