Leerlingenraad

De leerlingenraad is een democratisch gekozen groep leerlingen die de belangen van de leerlingen behartigt en de mogelijkheid biedt om hun stem te laten horen in besluitvormingsprocessen op school. Het doel van een leerlingenraad is om de participatie van leerlingen te bevorderen, hun ideeën en zorgen aan te horen, en bij te dragen aan een positief schoolklimaat.

Vanaf groep 5 zitten vanuit elke groep twee leerlingen in de leerlingenraad. Deze leerlingen zijn door hun eigen groep gekozen om hun groep te vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad doen altijd verslag in de groepen en ook worden de ouders op de hoogte gehouden van de zaken die zijn besproken en de plannen die worden gemaakt.